Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


  Рішення Стрийської міської ради від 23 вересня 2008 року № 305


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVІІІ СЕСІЯ, V ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 23.09.2008 № 305
м. Стрий


Про затвердження Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, оборонної і мобілізаційної роботи Стрийської міської ради


На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 361 “Про затвердження типових положень про управління та відділи (сектори) з питань надзвичайних ситуацій” та від 27 квітня 2006 року № 587 “Про затвердження типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу”, керуючись підпунктом 5 п.1 ст.26 і п.4 ст.54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної і оборонної роботи міської ради (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Стрийської міської ради від 15 серпня 2002 року № 38 “Про затвердження Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, оборонної і мобілізаційної роботи Стрийської міської ради.


Міський головаРоман Шрамов’ят

Додаток
до рішення ХVІІI сесії міської ради
від 23 вересня 2008 р. № 306

ПОЛОЖЕННЯ
Про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, оборонної і мобілізаційної роботи виконавчого комітету Стрийської міської ради

1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, оборонної і мобілізаційної роботи (далі відділ) є структурним підрозділом Стрийської міської ради, який утворюється міською радою і є підзвітним та підконтрольним міському голові, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та відділу оборонної і мобілізаційної роботи Львівської обласної державної адміністрації.
Відділ є органом управління Стрийської міської ланки обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі – ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи), який утворено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій, реагування на них, а також для здійснення безпосереднього управління мобілізаційною підготовкою та проведенням мобілізаційних заходів, а також розв’язання інших проблем оборонного характеру на території міста.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій держадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

 • участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, а також забезпечення виконання законодавства з питань оборонної і мобілізаційної роботи;
 • організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та на особливий період;
 • здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення;
 • організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням на території міста.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  А. У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МІСТА:

  • Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;
  • Подає міському голові, управлінню з питань надзвичайних ситуацій обласної держадміністрації:
   • пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та контролює виконання затверджених програм;
   • пропозиції щодо включення до проектів державного і місцевого бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, системи зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
  • Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки, забезпечує оперативне інформування міського голови та управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації;
  • Подає міському голові пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;
  • Координує діяльність сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
  • Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;
  • Бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;
  • Розробляє і реалізовує заходи щодо участі органів управління і сил цивільної оборони у виконанні завдань територіальної оборони;
  • Розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, можливих бойових дій на особливий період;
  • Подає міському голові та управлінню з питань надзвичайних ситуацій обласної держадміністрації пропозиції щодо включення до проекту обласного, міського бюджету витрат на розвиток та функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи, забезпечує цільове використання виділених бюджетних коштів;
  • Визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування міського голови, управління з питань надзвичайних ситуацій обласної держадміністрації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і про хід її ліквідації;
  • Організовує роботи, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням;
  • Відповідно до законодавства здійснює державний нагляд і контроль за виконанням вимог цивільної оборони і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільної оборони до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території міста;
  • Бере участь:
   • у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування території міста за наявністю потенційно-небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;
   • у підготовці для подання міському голові пропозицій щодо розподілу коштів, виділених в міському бюджеті на попередження та ліквідацію наслідків можливих на території міста надзвичайних ситуацій, та коштів резервного фонду міського бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
   • в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;
   • у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;
   • у розробленні для подання в установленому порядку міському голові планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
   • в організації та проведенні підготовки органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);
   • у розробці та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;
   • у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;
  • Організує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
  • Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;
  • Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;
  • Разом з районним відділом ГУ МНС України у Львівській області подає міському голові пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;
  • Організує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;
  • Перевіряє готовність комунальних аварійно-відновлювальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;
  • Розробляє і здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;
  • Організує роботу розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;
  • Організує та забезпечує роботу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
  • Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за їх збереженням;
  • Організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення;
  • Організовує роботу міської евакуаційної комісії;
  • Забезпечує отримання до місцевих органів виконавчої влади розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;
  • Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань;
  • Організовує розробку мобілізаційного плану на особливий період.

  Б. У СФЕРІ ОБОРОННОЇ І МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ:

  • Організує виконання міською радою законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
  • Розробляє та подає міському голові проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
  • Організує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у т. ч. переведення господарства міста на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;
  • Бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного плану міськвиконкому;
  • Координує розроблення проектів мобілізаційного плану, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;
  • Організує доведення встановлених мобілізаційних завдань до виконавців;
  • Бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями;
  • Вживає заходів до виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань відповідно до укладених договорів;
  • Подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;
  • Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних ресурсів на підприємствах, установах та організаціях міста;
  • Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування господарства міста в особливий період;
  • Організує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення міста в особливий період;
  • Організує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та у воєнний час;
  • Забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;
  • Готує і доводить іншим структурним підрозділам міської ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
  • Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;
  • Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

4. Відділ має право:

 • Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 • Заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;
 • Залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів – за погодженням з їх керівниками;
 • Перевіряти і визначати ефективність проведення заходів іншими структурними підрозділами міської влади щодо розв’язання поточних проблем оборонного характеру та мобілізаційної підготовки;
 • Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;
 • Подавати міському голові пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

5. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності і підпорядкування, розташованими на території міста.

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації.

7. Начальник відділу:

 • Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;
 • Організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
 • Забезпечує підготовку в межах своїх повноважень проектів рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника цивільного захисту (цивільної оборони) міста;
 • Подає міському голові пропозиції щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту та захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій;
 • Інформує правоохоронні органи про виявлені на об’єктах господарювання та території міста порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;
 • Бере участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту;
 • Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
 • Керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому працівників для виконання у встановлені терміни завдань, покладених на відділ.

8. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу, кошторис, штатний розпис затверджуються міським головою.

Секретар ради С.Мельник


НазадВсі рішення
 


міський голова міста Стрия
Роман Шрамов'ят


Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
з питань ЖКГ

Що думають стрияни про Голодомор

ВАЖЛИВО!


На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

 

ЩО НОВОГО
НА САЙТІ:


Останні новини:
Засідання комісії щодо надання одноразової грошової допомоги

Оголошення про громадські слухання

До уваги громадян, які подавали декларацію про майновий стан і доходи!

Нові нормативно-правові акти:
Додано новий розділ «Місцеві податки»

Звіт міського голови про виконання Програми соціального та економічного розвитку міста Стрия за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання

Розпорядження міського голови

Рішення сесій міської ради

Рішення міськвиконкому

 

НАША АДРЕСА:

82400, Львівська обл.,
 м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

Економічний форум у Львові

Прогноз погоди у Стрию

Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця