Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


  Рішення Стрийської міської ради від 23 вересня 2008 року № 306


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVІІІ СЕСІЯ, V ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 23.09.2008 № 306
м. Стрий


Про затвердження Положення про порядок і правила проведення феєрверків на території міста Стрия


Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), з метою забезпечення порядку в місті Стрию шляхом упорядкування та здійснення контролю за проведенням феєрверків, піротехнічних супроводів театральних, концертних, спортивних і інших культурно-розважальних заходів на території м.Стрия міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок і правила проведення феєрверків на території міста Стрия згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням Положення про порядок і правила проведення феєрверків на території міста Стрия покласти на відділ з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Стрийський МВ ГУ МВС України у Львівській області та Стрийський РВ ГУ МНС України у Львівській області.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської етики, регламенту, прав людини і законності.


Міський головаРоман Шрамов’ят

Додаток
до рішення ХVІІI сесії міської ради
від 23 вересня 2008 р. № 306

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і правила проведення феєрверків
на території міста Стрия

1. Загальні положення

  1.1. Положення про порядок і правила проведення феєрверків на території міста Стрия (далі - Положення) спрямоване на забезпечення безпеки проведення феєрверків та масових видовищних заходів із застосуванням піротехнічних виробів.

  1.2. Положення встановлює порядок організації та проведення феєрверків, піротехнічного супроводу театральних, концертних, спортивних і інших культурно-розважальних заходів.
  В цьому Положенні поняття "феєрверк" має таке значення:

  • феєрверк - порохові піротехнічні вироби, при спалюванні яких утворюються кольорові декоративні вогні.
  Взяти до відома, що згідно із Національними стандартами України ДСТУ 4105-2002 від 01.09.2002 піротехнічний виріб – це пристрій, який призначено для створення необхідного ефекту (світового, іскрового, димового, звукового, змішуваного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу.

  1.3. Дія Положення поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від їх форми власності, а також окремих громадян, які замовляють та безпосередньо проводять феєрверки та інші культурно-розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів на території міста Стрия.

  1.4. Проведення професійних феєрверків (феєрверк з використанням піротехнічних виробів калібром більше 60 мм) на території міста Стрия здійснюється з письмового дозволу першого заступника міського голови за поданням відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради, погодженим з Стрийським РВ ГУ МНС України у Львівській області та Стрийським МВ ГУ МВС України у Львівській області, а окремі громадяни мають право проводити феєрверки (крім професійних) без отримання такого дозволу з 08.00 до 22.00 години.

2. Місце та час проведення феєрверків.

  2.1. Проведення феєрверків може здійснюватися на території міста Стрия з 8.00 до 22.00 години в місцях, на яких проводяться театральні, концертні, спортивні та інші культурно-розважальні заходи.

  2.2. До місць, заборонених для проведення феєрверків, відносяться:

   2.2.1. Місця, відстань від яких менша, ніж 100 м до потенційно-небезпечних об'єктів, виробництв, місць продажу та збереження паливно-мастильних матеріалів, будинків лікарень, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, житлових будинків.

   2.2.2. Мости, шляхопроводи, транспортні магістралі, нафто-, газопродуктопроводи та інші місця.

   2.2.3. Території об'єктів, що мають важливе і історико-культурне значення, пам'ятки історії і культури, цвинтари.

  2.3. Забороняється проведення вуличних феєрверків у нічний час (з 22.00 до 8.00), за винятком святкування Нового року.

  2.4. У виняткових випадках час проведення феєрверків може бути змінено, при наявності відповідного дозволу першого заступника міського голови – голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3. Вимоги до підприємств, установ і організацій, які проводять професійні феєрверки.

  3.1. Проведення професійних феєрверків може здійснюватися тільки підприємствами, установами і організаціями, зареєстрованими у встановленому порядку, статутом яких передбачений такий вид діяльності.

  3.2. Підприємство, установа чи організація, яка проводить професійний феєрверк із застосуванням піротехнічних виробів, повинна:

   3.2.1. Отримати дозвіл на право проведення феєрверків, виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Львівській області.

   3.2.2. Отримати дозвіл для проведення феєрверків на території міста Стрия, виданий першим заступником міського голови.

4. Порядок і правила отримання дозволу на проведення професійних феєрверків.

  4.1. Для отримання дозволу на проведення професійного феєрверка підприємство, установа, організація, яка проводить феєрверк, зобов'язана подати до першого заступника міського голови письмове звернення в термін не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення публічного заходу.

   4.1.1. У письмовому зверненні вказуються такі відомості:

   • назва і мета заходу;
   • дата, місце, час проведення феєрверка;
   • дані про організацію виконавця феєрверка (для виконавців професійних феєрверків) – назва, місце реєстрації, юридична адреса та контактні телефони;
   • дата подання, підписи організаторів або їхніх уповноважених осіб.
    Письмове звернення повинно містити зобов'язання організаторів щодо заходів безпеки проведення феєрверка.

   4.1.2. Підприємство, установа, організація, яка проводить професійний феєрверк, надає до відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради наступну письмову інформацію:

   • копію Статуту;
   • наказ, в якому визначено місце, дата та час проведення феєрверка, калібр та кількість піротехнічних виробів, тривалість проведення феєрверка, прізвище, ім'я та по батькові відповідального за майданчик;
   • викопіювання зі схематичного плану розміщення піротехнічних виробів, будівель із нанесенням прогнозованої небезпечної зони, під'їзних доріг та інше (підписується керівником організації), погоджене з Стрийським МВ ГУ МВС України у Львівській області, Стрийським РВ ГУ МНС України у Львівській області (завірено печаткою).

   4.1.3. Відділ з питань надзвичайних ситуацій готує проект дозволу та подає його на підпис першому заступнику міського голови. Після отримання дозволу надає його до організації, яка проводить професійний феєрверк, та контролює виконання феєрверка.

  4.2. Замовникам феєрверка може бути відмовлено в прийомі письмового звернення, якщо воно не відповідає вимогам підпункту 4.1 або порушуються вимоги розділу 3 цього Положення.

  4.3. Рішення про відмову в дозволі на проведення феєрверка може бути прийняте за наступними обставинами:

  • письмове звернення не відповідає вимогам пункту 4.1.2 цього Положення;
  • прийняте рішення про заборону громадського заходу відповідно до чинного законодавства;
  • заплановане організаторами проведення феєрверка не враховує вимог розділу 2 цього Положення.

  4.4. Після проведення професійного феєрверка відповідальний від організації, що проводила феєрверк, доповідає черговому міської ради з наступною доповіддю чергового міської ради оперативному черговому управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністраціії про проведення заходу.

5. Заходи безпеки при проведенні феєрверків

  5.1. Підприємства, установи і організації, які проводять монтаж і демонстрацію професійних феєрверків, можуть використовувати тільки піротехнічні вироби, які мають відповідний сертифікат.

  5.2. Роботи із підготовки до запуску професійних феєрверків повинні виконувати атестовані на право проведення феєрверків піротехніки при безпосередньому керівництві особою, атестованою на право керівництва демонстраціями феєрверків (від підприємства, установи, організації, яка проводить феєрверк).

  5.3. Підприємство, установа чи організація, а також окремі громадяни, які проводять феєрверк зобов'язані забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб, заходи по дотриманню вимог безпеки людей при виконанні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів. Підприємство, установа чи організація, а також окремі громадяни, що виконують феєрверк, несуть відповідальність за безпечне проведення феєрверка згідно з чинним законодавством.

  5.4. Об'єкти, зазначені в підпункті 2.2, не повинні знаходитися в межах небезпечної зони проведення феєрверка.

  5.5. На територіях, які згідно з дозволом відведені для проведення піротехнічних робіт, забороняється палити та використовувати відкритий вогонь, залишати піротехнічні засоби без охорони.

  5.6. Пускові майданчики повинні бути забезпечені охороною. Кордони небезпечної зони повинні мати огородження.

  5.7. Після закінчення професійного феєрверка пусковий майданчик і прилегла територія повинні бути ретельно оглянуті з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та елементів піротехнічних зарядів спеціалістами організації виконавця феєрверка.

  5.8. Знищення непридатних і невикористаних піротехнічних виробів проводиться організацією – виконавцем феєрверка в установленому порядку.

6. Відповідальність за порушення Положення.
За порушення вимог цього Положення підприємства, установи чи організації незалежно від їх форми власності, а також окремі громадяни, які замовляють та безпосередньо проводять феєрверки та інші культурно-розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів на території міста Стрия, несуть відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку.

Секретар ради С.Мельник


НазадВсі рішення
 


міський голова міста Стрия
Роман Шрамов'ят


Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
з питань ЖКГ

Що думають стрияни про Голодомор

ВАЖЛИВО!


На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

 

ЩО НОВОГО
НА САЙТІ:


Останні новини:
Засідання комісії щодо надання одноразової грошової допомоги

Оголошення про громадські слухання

До уваги громадян, які подавали декларацію про майновий стан і доходи!

Нові нормативно-правові акти:
Додано новий розділ «Місцеві податки»

Звіт міського голови про виконання Програми соціального та економічного розвитку міста Стрия за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання

Розпорядження міського голови

Рішення сесій міської ради

Рішення міськвиконкому

 

НАША АДРЕСА:

82400, Львівська обл.,
 м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

Економічний форум у Львові

Прогноз погоди у Стрию

Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця