Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


 


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XIII СЕСІЯ, VII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 13.12.2017 № 417
м. Стрий


Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік


Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, керуючись п. 23 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Стрийська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2018 рік:

 • доходи міського бюджету у сумі 577390,8 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 556594,7 тис.грн., доходи спеціального фонду 20796,1 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 9900,0 тис.грн., згідно з додатком №1 цього рішення;
 • видатки міського бюджету у сумі 577390,8 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 530154,8 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 47236,0 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 36339,9 тис.грн.;
 • профіцит міського бюджету у сумі 26439,9 тис.грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 26439,9 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.
 • дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 26439,9 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 1000,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік обсяг фінансування, яке буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно додатку №4 до цього рішення. Перелік об»єктів затвердити на черговій сесії міської ради.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 300,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • соціальне забезпечення;

7. Затвердити перелік місцевих програм, згідно з додатком №5 до цього рішення. Головним розпорядникам коштів у місячний термін підготувати та подати на розгляд і затвердження сесії міської ради місцеві програми з конкретними напрямами у межах призначень, визначених цим рішенням.

8. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №6 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Стрийської міської ради в особі начальника управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 • позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:

 • до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

13. Встановити, що підприємства, які належать до комунальної власності міста (унітарні), відраховують до міського бюджету частину прибутку (доходу) в розмірі 1 відсоток.

14. Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розмірі згідно до чинного законодавства.

15. Функції головного розпорядника бюджетних коштів по капітальному будівництву та капітальних вкладаннях, капітальному ремонту житлового фонду, ремонту доріг та заходах з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності, по інвестиційних проектах, коштів на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність міста, по бюджетних коштах на благоустрій та житлово-комунальне господарство міста надати відділу житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв»язку.

16. Замовником робіт, які будуть виконуватися по благоустрою міста, по житлово-комунальному господарству та поточному ремонту доріг визначити відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв»язку, а по капітальному ремонту житлового фонду та іншого майна житлово-комунального господарства міста, ремонту доріг, капітальному будівництву та заходах з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві, на інших аварійних об’єктах комунальної власності та по інвестиційних проектах – відділ капітального будівництва при міськвиконкомі.

17. Передача в оренду майна міської комунальної власності здійснюється виключно на конкурсних засадах, окрім майна, що передається в оренду на короткий строк (не більше п»яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або бюджетним установам, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтва (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), релігійним організаціям для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадським організаціям ветеранів або інвалідів, реабілітаційним установам для інвалідів та дітей-інвалідів, державним та комунальним спеціалізованим підприємствам, установам та закладам соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги «(966-15), Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру).
При визначенні орендних ставок за комунальне майно, орендні ставки за державне майно, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.

18. У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів міського бюджету за загальним та спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати за рішенням виконкому за погодженням цих змін на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та економіки з послідуючим затвердженням на черговій сесії міської ради.

19. У разі уточнення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України розрахункових показників бюджету м.Стрия на 2018 рік по загальному та спеціальному фондах та необхідності перерозподілу субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення (пільги, субсидії, державної соціальної допомоги) за поданням фінансового управління вносити відповідні зміни до міського бюджету з попереднім погодженням цих змін на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та економіки і прийняття їх на черговому засіданні виконкому з послідуючим затвердженням цих змін на сесії міської ради.

20. За наявності тимчасово вільних коштів на рахунках загального та спеціального фондів міського бюджету дозволити спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово - кредитних установ за погодженням з головою міської ради та постійною комісією з питань бюджету та економіки відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України».

21. Виконкому міської ради:

  21.1. Проводити в 2018 році:

   а) відшкодування муніципальних субсидій по оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям, в яких проживає інвалід першої чи другої групи по зору, двоє і більше дітей-інвалідів, учасники бойових дій УПА, інваліди УПА, та одиноким інвалідам першої чи другої групи загального захворювання;

   б) відшкодування пільг по оплаті за комунальні послуги (газ, теплова енергія) сім’ям в яких проживає два і більше інвалідів першої чи другої групи, сім’ям в яких проживає троє і більше дітей-інвалідів, в межах норм користування;

   в) відшкодування пільг з оплати житла, послуг з водопостачання та водовідведення, теплопостачання та підігріву води, за користування природним газом, електроенергією інвалідам по зору І та ІІ груп,відповідно 50% та 40% знижки на особу інваліда. Пільги надаються в межах норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для громадян, які мають пільги щодо їх оплати з розрахунку 21 кв.м. на особу інваліда – пільговика, без урахування 10,5 кв.м. на сім»ю.
   Встановити, що до членів сім’ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), неодружені повнолітні діти-інваліди першої та другої груп, а також сім’ї, які складаються з двох одиноких інвалідів першої чи другої груп.

   г) виплату адресної грошової допомоги учасникам бойових дій УПА та інвалідам УПА в розмірі 600 грн. щомісячно, шляхом перерахування на їх особові рахунки в банку або через відділення поштового зв”язку;

   д) відшкодування пільг з утримання будинків та прибудинкових територій незалежно від форми власності житлового фонду учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей, загиблих під час участі в антитерористичній операції, бійцям-добровольцям – мешканцям м.Стрия у розмірі 100%;

   е) відшкодування пільг з оплати послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, за електроенергію, вивезення твердих побутових відходів учасникам антитерористичної операції, сім»ям загиблих під час даних подій та членам їх сімей, бійцям-добровольцям – мешканцям м.Стрия в розмірі 75% в межах норм користування з розрахунку 31,5 кв.м. на сім»ю;

   є) відшкодування автоперевізникам виплат за пільгове перевезення автомобільним транспортом окремих категорій громадян;

   ж) відшкодування перевізникам виплат за пільгове перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян;

   з) виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що потребують постійної сторонньої допомоги (Постанова Кабміну від 29.04.2004р. №558).

   і) відшкодування пільг з послуг зв»язку учасникам бойових дій; інвалідам війни, учасникам війни, членам сім»ї загиблого(померлого) ветерана війни, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорій, дружині померлого громадянина, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії, жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби, вдовам ветеранів військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів органів внутрішніх справ, інвалідам військової служби, багатодітним сім»ям;
   ї забезпечення щорічним санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни шляхом закупівлі путівок;

   й) відшкодування проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України (туди і назад) залізничним транспортом (без вартості постільної білизни) особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС для І категорії – 100%, для ІІ категорії - 50%.

  21.2. Забезпечити участь у централізованих розрахунках з пільг і субсидій населення за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги усіх підприємств і організацій, до яких можна застосувати механізм проведення розрахунків, визначених Кабінетом Міністрів України.

  21.3. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету.

22. На виплату матеріальної допомоги соціально-незахищеним категоріям громадян за поданням депутатів міської ради із загальної суми „Інших видатків” виділити 408,0 тис.грн. (по 12,0 тис.грн. кожному депутату в рік).
Установити, що використання коштів, передбачених для надання допомоги незахищеним категоріям громадян, здійснюється за рішенням міськвиконкому на підставі подання депутатів міської ради за наявності підтверджуючих документів (довідок про склад сім’ї, про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї та актів обстеження житлових умов).

23. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

24. Дане рішення вводиться в дію з 1 січня 2018 року.
 

Міський головаРоман Шрамов’ят

НазадВсі рішення
 


міський голова міста Стрия
Роман Шрамов'ят


Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
з питань ЖКГ

Що думають стрияни про Голодомор

ВАЖЛИВО!


На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

 

ЩО НОВОГО
НА САЙТІ:


Останні новини:
Пробація – можливості для змін

Консультація Міністра юстиції України щодо усиновлення

Про ускладнення погодних умов по території Львівщини 22 – 24 лютого 2019 року

Нові нормативно-правові акти:
Додано новий розділ «Місцеві податки»

Розпорядження міського голови

Рішення сесій міської ради

Рішення міськвиконкому

 

НАША АДРЕСА:

82400, Львівська обл.,
 м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

Економічний форум у Львові

Прогноз погоди у Стрию

Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця