Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


  Рішення Стрийської міської ради від 4 березня 2008 року № 255


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV СЕСІЯ, V ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 04.03.2008 № 255
м. Стрий


Про затвердження Екологічної програми міста Стрия на 2008-2012 роки


Відповідно до п.п.22 п.11 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

1. Затвердили “Екологічну програму міста Стрия на 2008-2012 роки” згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Сгрийської міської ради з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури.


Міський головаРоман Шрамов’ят

Додаток
до рішення XV сесії міської ради
V демократичного скликання
від 4 березня 2008 р. № 255
 

ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА
МІСТА СТРИЯ на 2008–2012 р.р.
 

Зміст.

 1. Загальні положення.
 2. Вступ.
 3. Аналітична довідка стану довкілля м.Стрия.
 4. Природоохоронні заходи на поліпшення стану довкілля та забезпечення охорони навколишнього природного середовища.
 5. Висновки.

1. Загальні положення.

Загальні нормативно-правові основи природоохоронної діяльності регулює Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, в якому визначені правові, економічні та соціальні основи організації охорони довкілля. У відповідності до цього закону розроблені земельне, водне і лісове законодавства, законодавство про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону й використання рослинного та тваринного світу, тощо. З метою проведення ефективної та цілеспрямованої діяльності України, спрямованої на організацію та координацію заходів у галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, розробляються та приймаються державні, республіканські, міждержавні, регіональні, місцеві та інші територіальні програми. Екологічні програми затверджуються відповідними нормативно-правовими актами та є основою для вирішення питань бюджетного чи позабюджетного фінансування заходів з охорони довкілля(Ст.6 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”).

Відповідно до Бюджетного кодексу України, видатки державного та місцевих бюджетів здійснюються, відповідно, на реалізацію державних програм з охорони навколишнього природного середовища (ст.87) та програм природоохоронних заходів місцевого значення (ст.91). Тому є необхідність включення тих чи інших природоохоронних заходів до відповідних програм для вирішення питань бюджетного фінансування.

Екологічна програма міста Стрия ставить завдання формування та реалізації ефективної природоохоронної діяльності територіальної громади для поліпшення стану довкілля, забезпечення охорони навколишнього природного середовища і являється основою для вирішення питань бюджетного фінансування природоохоронних заходів.
 

2. Вступ.

Місто Стрий знаходиться в південно-західній частині Львівської області і є центром адміністративного району, який на заході і південному заході межує з Дрогобицьким і Сколівськими районами, на півночі – з Миколаївським районом, на сході – з Жидачівським районом, на півдні – з Долинським районом Івано-Франківської області. Відстань до обласного центру складає 72 км. Зазначене розташування міста привело до інтенсивного розвитку промисловості та транспортної інфраструктури, що в свою чергу обумовило несприятливу екологічну ситуацію в місті.
 

3. Аналітична довідка стану довкілля м.Стрия.

Зазначена довідка сформована на основі, одержаної у встановленому прядку від відповідних державних органів та підприємств., інформації про стан довкілля та його вплив на здоров’я населення.
 

3.1. Атмосферне повітря.

На території м.Стрия налічується понад 50 підприємств, установ та організацій різних форм власності, які експлуатують стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря та мають в користуванні понад 2 тисячі одиниць автотранспорту, які являються пересувними джерелами забруднення через викиди забруднюючих речовин. Враховуючи те що м.Стрий знаходиться на перехресті доріг, через нього постійно проходить велика кількість транзитного автотранспорту. Відсутність об’їздної дороги значно посилює його вплив на екологічну ситуацію та погіршує її.

Значне зростання об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за статистичними даними на 61% (9 міс. 2007 р. до 9 міс.2006 р.), обумовлене експлуатацією та використанням на виробництвах застарілого виробничого, паливо-використовуючого та пило-, газоуловлюючого обладнання.

Проблемним залишається питання організації належного контролю за вмістом забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автотранспортних засобів.

12 підприємств міста не забезпечені нормативними санітарно-захисними зонами 50 м. Зокрема: МБУ – 1 ЗАТ “Західшляхбуд”, ВАТ АТП – 24658, ВАТ “Стрийське АТП – 14609”, дослідний завод ВАТ СКБ “Геотехніка”, дослідний завод ВАТ “Стрийський завод КПО”, завод “Веста”, Стрийська міська друкарня, ДВВ “Прикарпатпромгеофізика”. До даного переліку слід віднести виробництва та підприємства гуртової торгівлі на колишніх територіях взуттєвої фабрики, шкірзаводу, заводу гумового взуття, склозаводу.

На даний час на підприємствах закінчився термін дії розроблених нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Необхідне поновлення документів у відповідності до існуючих вимог.

Виведено за межі сельбищної зони ВАТ ”Швейна фабрика “Стрітекс”, а Макаронна фабрика та ВАТ АТП – 1303 – припинили свою діяльність. Зазначені підприємства не були забезпечені нормативною СЗЗ.

В розрізі питань охорони атмосферного повітря проблемним залишається вплив шумових характеристик, що перевищують норму, від функціонування залізниці, яка проходить через житлові масиви без витриманого нормативного санітарного розриву. Не вирішено питання влаштування звукоізолюючих екранів.

Не визначено переліку житлових будинків, що розміщені на території санітарно-захисних зон підприємств, реальної кількості проживаючого там населення та не розроблено програми їх відселення.
 

3.2. Водні ресурси.

Місто Стрий розташоване на лівому березі р.Стрий, яка протікає з півдня на північ. Течія 15 – 20 м/хв., глибина 0,5 – 1,5 м, ширина заплави 0,5 – 1,0 км. Напрям русла річки постійно змінюється через часті повені, які призводять до підняття рівня води на 1,0 – 3,0 м, затоплення заплавних земель, розливів, переносів та акумуляції руслових та заплавних відкладів піщано-гравійної суміші.

Скид зворотних вод у поверхневі води р.Стрий здійснює КП “Стрийводоканал” через очисні споруди повної біологічної очистки, проектною потужністю 25,0 тис.м.куб/добу. Через незавершення робіт по реконструкції та капітальному ремонту очисних споруд має місце скид недостатньо очищених зворотніх вод по ряду інградієнтів.

Функціонування КОС, з початку введення їх в експлуатацію, не забезпечувало відповідність стоків санітарно-гігієнічним вимогам. Очисні споруди працюють неефективно і являються основним джерелом забруднення р.Стрий. Неефективність роботи КОС підтверджується даними лабораторного контролю СЕС і відомчого контролю. Затверджені нормативи ГДС (гранично допустимого скиду) розроблені конкретно під існуючі КОС і фактично узаконюють порушення природоохоронного і санітарного законодавства. Відомча лабораторія по дослідженнях КОС не акредитована. Недопущення скиду неочищених та недостатньо очищених стічних вод у р.Стрий можливе за умови завершення 2-ї черги будівництва КОС.
 

3.3. Охорона земель.

Станом на 01.01.07 р. в м.Стрию нараховується 1698,0 га землі. 236,0 га – у власності юридичних та фізичних осіб, 1462,0 га – у власності держави. Зокрема:

 • – сільськогосподарські підприємства – 12,29 га;
 • – землі житлової та громадської забудови – 807,46 га;
 • - промислові та інші підприємства – 198,45 га;
 • - підприємства та організації транспорту – 150,33 га;
 • - землі Міністерства оборони – 99,53 га;
 • - лісогосподарські підприємства – 2,19 га;
 • - водогосподарські підприємства – 1,98 га;
 • - землі запасу – 425,77 га.
 • В подальшому передбачено збільшення площі земель під житловою та громадською забудовою на 55,0 га, що підтверджено містобудівними обгрунтуваннями.

  Розміщення на території міста об’єктів промисловості веде до погіршення якості земель розташованих в зоні їх впливу. Значний вплив на земельні ресурси має нецільове використання земельних ділянок. Особливої уваги потребують прибережні захисні смуги та водоохоронні зони р.Стрий, яка на території міста займає 108,0 га.

  На території м.Стрий до земель рекреаційного призначення відносяться парки та ботанічні пам’ятки місцевого значення загальною площею 27,8 га.
   

  3.4. Поводження з відходами.

  Здійснення діяльності господарюючими суб’єктами веде до утворвення відходів різного класу токсичності. Окрім цього спостерігається створення стихійних сміттєзвалищ, накопичення відходів у водоохоронній зоні р.Стрий. Утилізація твердих побутових відходів в м.Стрию здійснюється Стрийським МККП на полігоні твердих побутових відходів Стрийсько-Дрогобицького регіону. Відсутність пофракційного сортування відходів, методи переробки для яких вже існують, веде до нераціонального використання площ сміттєзвалища та виникнення пожеж. Міське сміттєзвалище являється одним з основних об’єктів - забруднювачів навколишнього середовища. Його використання проводиться вже другий понаднормативний термін. Рекультивація земель не проводилась з 1949 року. Початкове влаштування полігону здійснено без ізолюючого шару для захисту від забруднення грунту та підземного водоносного горизонту. Не організовано відомчий лабораторний контроль за станом грунтових вод. Сміттєзвалище не огороджене по периметру та не обладнане ровом для відводу дренажних вод (крім східної сторони), не обладнаний дезінфекційний бар’єр. Не вирішені питання озеленення санітарно-захисної зони сміттєзвалища та обладнання площадки для миття і знезараження контейнерів, контейнеровозів та сміттєвозів, що задіяні в саночистці міста.

  Особливо загострена ситуація постала в 2007 році, оскільки без вирішення вказаних проблем на полігоні почали захоронювати відходи з інших регіонів. Внаслідок порушення умов складування відходи самозапалюються, що призводить до заносу вітром токсичних продуктів згорання відходів на житлову забудову міста.

  На даний час розроблено проект реконструкції сміттєзвалища, гігієнічну експертизу якого проведено в Львівській обласній санепідемстанції. Реконструкція сміттєзвалища не розпочалася до даного часу.Необхідно відзначити, що термін дії висновку експертизи проекту, який визначений в 4-ри роки, вже минув. При подальшій реалівзації проекту реконструкції, СЕС буде ставитись питання про припинення експлуатації сміттєзвалища в цілому, як об’єкта підвищеного епідеміологічного ризику та забруднювача навколишнього середовища. В комплексі питань роботи сміттєзвалища, проблемним залишається питання санітарної очистки міста. Кількість та стан урн для сміття, контейнерів для збору відходів не може задовольнити потреб міста. Внаслідок недостатнього забезпечення транспортом для вивозу відходів з території міста порушуються терміни та якість прибирання, графіки вивозу відходів. Складна ситуація в міських парках та скверах, де недостатньо, або не встановлено урни для збору сміття. На міське сміттєзвалище приймаються відходи з підприємств без відповідно оформленого дозволу та паспорту, погодженого СЕС. Місця зберігання промислових відходів не паспортизовані. Відсутній відомчий лабораторний контроль за станом забруднення грунту та атмосферного повітря в місцях тимчасового розміщення відходів.

  Проблемним залишається питання поводження з відходами на підприємствах, в процесі діяльності яких утворюються токсичні відходи. Порушення стосуються всіх підприємств.
   

  3.5.Природно-заповідний фонд.

  На території міста розташовані наступні об’єкти природно-заповідного фонду:

  1. “Дуб І.Франка на вул.Гайдамацькій, площею 0,05 га, територія ВПУ № 34;
  2. “Група тиса ягідного” на вул.1-го Листопада,2, площею 0,1 га. Входить 8 екз., 2 екзотичні сосни веймутової. 3 екземпляри магнолії (подвір'я дитячого дошкільного закладу № 3);
  3. “Вікова сосна веймутова” на вул.Т.Шевченка,18, площею 0,05 га, подвір'я середньої школи № 5;
  4. “Група дерев” на вул.М.Крушельницької 16,18, площею 0,05 га. Входить 2 вікові сосни веймутові, магнолія, глід червонолистий, перед фасадом будинку центру творчості дітей та юнацтва;
  5. “Магнолія” на вул.Т.Шевченка, 70 площею 0,05 га, у подвір'ї середньої школи № 2;
  6. “Віковий дуб” на вул.Гетьмана Мазепи,4 площею 0,05 га; у подвір’ї комунального будинку відповідає Стрийський міський комбінат комунальних підприємств;
  7. “Модрина” на вул.О.Бобикевича,3, площею 0,05 га (4 дерева модрини) Фактично росте одна сосна веймутова з нахиленим стовбуром, однобічною та суховершинною кроною. Відповідальність за утримання і охорону покладено на середню школу № 4. Через відсутність дерев є підстава для виключення з природно-заповідного фонду;
  8. “Група дерев та кущів” (7 сріблястих ялинок. 17 кипарисів, 17 туст західний, 2 магнолії, 10 ялин, 5 самшитів) Потребує проведення комісійного обстеження. Відповідає за охорону і утримання Стрийський міський комбінат комунальних підприємств.

  Парки-пам'ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення: три парки: Парк їм.Т.Г.Шевченка, площею 20,0 га, Парк ім.Нижанківського, площею 1,5 га. (1 га вилучено з земель природно-заповідного фонду в межах парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення на підставі рішення 9-ої сесії 4 демократичного скликання Львівської обласної ради № 154 від 03.06.2003 р.), парк “Злуки” площею - 5,76 га.

  Рішенням сесії Львівської обласної ради від 15.10.2002 року за № 56 вилучено із природно-заповідного фонду чотири ботанічні пам’ятки природи місцевого значення на території м.Стрий, а саме: “Група акацій бородавчатих“ (вул.Шевченка,75, пл.0,05 га), “Модрина”, (вул.Шевченка,2, пл.0,05 га), “Групу дерев” (вул.Шевченка,101, пл.0,2 га), “Сосна веймутова” (вул.Шевченка,18, пл.0,05 га).
   

  4. Природоохоронні заходи на поліпшення стану довкілля та забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

  Метою цієї програми є попередження негативного впливу на екологічну ситуацію від вжиття відповідних природоохоронних заходів та забезпечення поліпшення стану довкілля через зняття впливу негативних факторів.

  Для досягнення належного ефекту в процесі реалізації природоохоронних заходів всім суб’єктам господарювання та контролюючим органам в рамках своєї діяльності та повноважень необхідно забезпечити їх неухильне виконання.

  Основним з основних приципів охорони довкілля є пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’єязковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності.

  При прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан довкілля та формування у населення екологічного світогляду, суб’єктам законодавчої ініціативи необхідно забезпечувати гласність та демократизм.

  Відділам та управлінням міськвиконкому у своїй діяльності забезпечити дотримання природоохоронного законодавства.

  Відділу освіти забезпечити виховання в учнів почуття відповідального та дбайливого ставлення до природи.
   

  4.1. Атмосферне повітря.

  Забезпечити підприємства нормативними санітарно-захисними зонами.

  Суб’єктам господарювання всіх форм власності поновити дозволи на викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для приведення у відповідність до існуючих вимог.

  Визначити житлові будинки, що розміщені в санітарно-захисних зонах підприємств, та кількість проживаючого в них населення.

  Вирішити питання виведення за межі сельбищної зони підприємств, що не забезпечені нормативною санітарно-захисною зоною, або відселення людей з цих зон.

  Вжити заходи на забезпечення влаштування звукоізолюючих екранів від залізниці в місцях її проходження поряд з житловою забудовою.

  Не допускати запалювання відходів на сміттєзвалищі та спалювання сміття в межах міста.

  Організувати відомчий контроль за станом атмосферного повітря в місцях тимчасового розміщення відходів.

  Забезпечити належний контроль за розміщенням джерел шумового та елекромагнітного забруднення довкілля.
   

  4.2. Водні ресурси.

  Забезпечити охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання.

  Забезпечити захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу.

  Забезпечити виконання заходів по підтриманню сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Стрий.

  Забезпечити будівництво систем водовідведення, поліпшення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання, благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів.

  Вжити заходи на недопущення скиду неочищених та недостатньо очищених вод у водойми.

  Проводити постійний контроль за якістю питного водопостачання та санітарно-гігієнічного благополуччя водопровідних мереж та систем водовідведення.

  Впроваджувати прогресивні методи та засоби фізико-хімічного та біологічного очищення води.

  Вдосконалювати конструкції водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури.

  Завершити реконструкцію каналізаційних очисних споруд для забезпечення скиду очищених стічних вод згідно існуючих норм.

  Системно проводити ремонт, реконструкцію та будівництво систем водопостачання та водовідведення.
   

  4.3. Раціональне використання та охорона земель.

  Стрийській міській раді, при розгляді земельних питань дотримуватись чинного земельного законодавства, забезпечувати раціональне використання та охорону земель, гарантії прав на землю з наданням виключного пріорітету охороні земель як елементу екологічної безпеки. Забезпечити узгодженість управлінських та господарських рішень для досягнення найбільшого ефекту в напрямку поліпшення екологічної ситуації.

  Виконавчому комітету Стрийської міської ради:

  Забезпечити організацію розробки та реалізації комплексних заходів по охороні земель від шкідливих процесів; недопущення розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів, що негативно впливають на стан земель.

  Координувати роботу відділів міськвиконкому, управління земельних ресурсів та земельного кадастру і суб’єктів господарювання всіх форм власності по вирішенню земельних питань для забезпечення раціонального використання та охорони земель.

  Забезпечити у процесі діяльності:

 • - винесення в натуру меж міста Стрия;
 • - поновлення грошової оцінки земель міста;
 • - інвентаризацію земель закладів охорони здоров’я, освіти та культури;
 • - інвентаризацію земель рекреаційного призначення з винесенням в натуру меж земельних ділянок та видачею документів на право користування і охорону вищезазначених земель шляхом обмеження вилучення (викупу) для інших потреб;
 • - встановлення санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель;
 • - дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства відділом архітектури і містобудування для забезпечення екологічної безпеки;
 • - позавідомчої комісії з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів житлово-громадського, промислового і комунального призначення, благоустрою та інженерної підготовки території, яка здійснює попереднє обстеження об’єктів, комісії з розміщення малих архітектурних форм та постійно діючої комісії по прийняттю в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів – надання пріоритету вимогам екологічної безпеки;
 • - максимальне збереження площі земельних ділянок з родючим шаром грунту та рослинним покривом;
 • - зняття та складування у визначених місцях родючого складу грунту з наступним його використанням для поліпшення малопродуктивних угідь;
 • - дотримання екологічних вимог встановлених законодавством України при проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів;
 • - створення та впорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг;
 • - підтримання встановленого режиму на території водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
 • - підвищення ефективності використання земель при розміщенні промислових об’єктів;
 • - дотримання вимог щодо використання земель у санітарно-захисних зонах навколо промислових підприємств;
 • - створення захисних лісових насаджень в смугах відведення земель залізниць та автомобільного транспорту;
 • - проведення рекультивації порушених земель, що прилягають до залізниці та автомобільних доріг;
 • - оптимізацію під’їзних колій на станціях, товарних парках та підприємствах з метою виведення з балансу залізниць земель, що не використовуються, або використовуються нераціонально;
 • - рекультивацію порушених земель;
 • - берегоукріплення;
 • - створення захисних лісових насаджень;
 • - зменшення технологічного впливу та створення охоронних зон і зон санітарної охорони.
   
 • 4.4. Поводження з відходами.

  Організувати та проводити санітарну очистку міста відповідно до затвердженого регламенту.

  Забезпечити дезинфекцію контейнерів та автотранспорту.

  Провести реконструкцію сміттєзвалища.

  До проведення повної реконструкції сміттєзвалища:

 • - огородити сміттєзвалище по периметру;
 • - провести заходи з озеленення санітарно-захисної зони сміттєзвалища;
 • - обладнати рів для відведення дренажних вод від сміттєзвалища з влаштуванням малих очисних споруд;
 • - влаштувати дезбар’єр при в’їзді на сміттєзвалище;
 • - забезпечити захоронення відходів на полігоні ТПВ у відповідності до існуючих правил;
 • - влаштувати на міському сміттєзвалищі худобомогильник відповідно до існуючих вимог;
 • - організувати відомчий лабораторний контроль за станом забруднення навколишнього середовища внаслідок функціонування сміттєзвалища;
 • - обладнати площадку для миття контейнерів, контейнеровозів, сміттєвозів та їх знезараження.
   
 • Вирішити питання пофракційної переробки сміття.

  Ліквідувати несанкціоновані звалища відходів та в подальшому не допускати їх виникнення.

  Забезпечити контроль за утриманням та вигулом домашніх тварин.

  Визначити місця розміщення відходів на підприємствах, розробити на місця спеціальні паспорти та погодити в СЕС.

  Розміщення відходів на підприємствах проводити згідно затверджених та погоджених з СЕС лімітами.
   

  4.5.Природно-заповідний фонд.

  Насадження парків потребують проведення лісопатологічного обстеження, проведення вирубки фаутних, сухостійних та пошкоджених дерев, формування та створення високо естетичних біогруп дерев і чагарників. Необхідне проведення додаткового благоустрою. Зокрема встановлення паркових лавок, урн для сміття, відновлення та ремонт мережі освітлення, проведення біжучого ремонту паркового залещення, пішохідних доріжок та алей.

  Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 25.06.2007р № 51061/70/1-04 до Указу Президента України від 23.05.2005р № 838 необхідно забезпечити проведення інвентаризації території та об’єктів природно-заповідного фонду на підпорядкованій території з внесенням даних, щодо земель природно-заповідного фонду у відповідні земельні облікові документи.

  На підставі матеріалів інвентаризації забезпечити оформлення територій та об'єктів природно-заповідного фонду відповідними знаками та інформаційними матеріалами на місцевості.
   

  5.Висновки.

  Формування ефективної цільової політики, мобілізаціїзація всіх можливих ресурсів, правильне визначення пріоритетів, розробка оптимальних шляхів вирішення першочергових завдань та планомірне впровадження намічених природоохоронних заходів допоможе вирішити екологічні проблеми і забезпечить поліпшення екологічного стану в м.Стрию.

  Регіональним представникам держуправління екологічної безпеки, Мінприроди та СЕС, в межах своїх повноважень, слід забезпечити належний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства всіма суб’єктами.

  При підготовці програми використано матеріали посібника ”Підготовка та впровадження місцевих екологічних програм у територіальних громадах України”.
   

  Секретар міської ради Світлана Мельник


  НазадВсі рішення
   


  Стрийський міський голова
  Олег Канівець


  Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

  ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
  з питань ЖКГ

  Що думають стрияни про Голодомор

  ВАЖЛИВО!


  На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

  Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

  Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

   

  НАША АДРЕСА:

  82400, Львівська обл.,
   м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

  Економічний форум у Львові

  Прогноз погоди у Стрию

  Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


  СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

  На початок сторінки


  Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця