Стрийська міська радаСтрийська міська рада

офіційний сайтофіційний сайт

Рішення Стрийської міської ради


  Рішення Стрийської міської ради від 11 червня 2008 року № 277


УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVІ СЕСІЯ, V ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 11.06.2008 № 277
м. Стрий


Про затвердження міської програми “Про заходи профілактики захворювання на вірусний гепатит А”


Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" (ст.26, ст.27), постанови головного державного санітарного лікаря України від 6 листопада 2006 року № 37 "Про додаткові заходи щодо недопущення епідемічних ускладнень з вірусного гепатиту А в Україні", розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації № 1076 від 11.10.2007 р. "Про заходи щодо профілактики захворювання населення Львівської області на вірусний гепатит А" та ст.32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити міську програму "Про заходи щодо профілактики захворювання на вірусний гепатит А.

2. Заступникам міського голови І.Стецику, Т.Гайдукевич, начальнику відділу охорони здоров’я О.Бегею, начальнику фінансового управління Л.Коваль, головному лікарю СЕС М.Зубрицькій, начальнику відділу освіти М.Мазуру:

2.1. Забезпечити своєчасне та якісне виконання міської програми профілактики захворювань населення на вірусний гепатит А.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Т.Гайдукевич.


Міський головаРоман Шрамов’ят

Додаток до рішення
XVI сесії V демократичного скликання
Стрийської міської ради
від 11 червня 2008 року № 277

МІСЬКА ПРОГРАМА
профілактики захворювання населення на вірусний гепатит “А” на 2008-2010 роки

  1. Мета програми: Запобігти розповсюдженню та спалахів масового захворювання на вірусний гепатит "А" в м.Стрию. Покращення діагностики та профілактики, підвищення рівня знань населення з даної проблеми, покращення водопостачання міста.
  2. Постановка проблеми: Враховуючи періодичність спалахів вірусного гепатиту "А" з періодами в 7-8 років, на що вказують статистичні дані як по Україні так і в м.Стрию, можна прогнозувати в 2008-2009 р.р. спалах вірусного гепатиту "А". Для попередження спалаху і розроблена програма профілактики вірусного гепатиту "А".
  3. Очікуваний результат виконання Програми.
    1. Невисокий рівень захворюваності на вірусний гепатит “А".
    2. Відсутність спалахів, коли кількість захворівших неперевищує епідемічний поріг.

ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

№ п/пНазва заходуВиконавціТермін виконанняДжерело фінансування
1. Організація медичного та санітарно-протиепідеміологічного обслуговування
1У випадку реєстрації підвищеного фонового рівня захворюваності на вірусний гепатит "А" на території міста (середня захворюваність за останні 5 років) проводити вірусологічний моніторинг води комунального, відомчого водопроводів з визначенням антигену гепатиту "А". При виникненні спалахів цієї інфекції проводити вірусологічне дослідження води з визначенням антигену гепатиту "А".КП “Сгрийводоканал”, головний державний санітарний лікар м.СтрияПри ускладненні епідситуації“Стрий водоканал", держсанепідслужба
2У разі ускладнення епідситуації з вірусного гепатиту "А" на території міста, забезпечити проведення повного обсягу протиепідеміологічних заходів з попередження поширення інфекції серед населення, виділяти необхідні кошти на проведення дезінфекційних заходів, медикаментозну профілактику захворювань у контактних.Головний державний санітарний лікар м.Стрия, головний лікар ЦМЛ, головний лікар дитячої лікарніПри ускладненні епідситуації, щорічноВідділ НС та ЦЗН
3Забезпечити ЦМЛ апаратом ІФА (імуноферментного аналізу), тест - системами.Головний лікар ЦМЛ2008 рікЦМЛ (35 тис.грн.)
4Забезпечити ранню діагностику вірусного гепатиту “А” контактних із захворілими на дану нозологію шляхом проведення імуноферментного аналізу.ЦМЛПостійноЦМЛ (15 тис.грн.)
5Забезпечити обстеження працівників дитячих організованих колективів на меркери вірусного гепатиту "А" (анти ВГА, lgM) методом імуноферментного аналізу.ЦМЛПеред початком навчального рокуВідділ освіти (5 тис.грн)
6Забезпечити ефективну роботу та модернізувати локальні очисні споруди каналізаційних стічних вод інфекційного стаціонару, з метою попередження міграції лабораторного контролю ефективності роботи каналізаційних очисних споруд збудників інфекції на межі інфекційного стаціонаруГоловний лікар ЦМЛ2008-2009 р.р.Місцевий бюджет ЦМЛ
7Виділяти кошти на придбання вакцини для проведення імунопрофілактики вірусного гепатиту “А” контингентам ризику та забезпечити їх щеплення.ЦМЛЩорічно 2008-2010 р.р.Місцевий бюджет (12,6 тис.грн.)
8Охопити щепленням проти вірусного гепатиту “А” працівників об'єктів підвищеного епідемічного ризику: водопровідних споруд, об'єктів харчової промисловості, персоналу з обслуговування водоочисних споруд, водопровідних мереж, з обслуговування каналізаційних систем та каналізаційних очисних споруд, працівників харчоблоків ДДУ та шкіл (за епідпоказами).Головний лікар ЦМЛ, СЕСЩорічно 2008-2010 р.р.Кошти підприємств, установ.
9При зростанні захворюваності на вірусний гепатит “А”, забезпечувати скринінгове обстеження контингентів групи ризику на маркери вірусного гепатиту “А”.Головний лікар ЦМЛ, головний державний санітарний лікар м.СтрияЩорічноМісцевий бюджет
10Забезпечити планове лабораторне вірусологічне дослідження питної води комунального, відомчих водопроводів, відкритих водойм та харчових продуктів на виявлення антигенів гепатиту “А”Стрийська міська СБСЩорічноДержавний бюджет
11Проводити цілеспрямовано санітарно-освітню роботу серед населення з питань попередження виникнення та розповсюдження захворюваності на вірусний гепатит “А”Головний лікар ЦМЛ, головний державний санітарний лікар м.Стрия, головний лікар дитячої лікарні, відділ освітиПостійно 
2. Заходи щодо дотримання санітарно-протиепідемічних вимог у дошкільних та середніх навчальних закладах
1Забезпечити дошкільні та навчальні заклади безперебійно холодною та гарячою протічною водою гарантованої якості та створити умови для школярами та персоналом школи.Відділ освіти міськвиконкомуЩорічноМісцевий бюджет
2Забезпечити проведення перед початком навчального року та після кожних канікул промивки розвідної водопровідної мережі в дошкільних та середніх навчальних закладахКП “Стрийводоканал"ПостійноКП "Стрийводоканап"
3Забезпечити в дошкільних та навчальних закладах незнижувальний (2-х тижневий) запас миючих та дезінфікуючих засобів, що внесені до державного реєстру України для проведення санітарно-профілактичних заходів у дошкільних та середніх навчальних закладах.Відділ освіти міськвиконкому, керівники навчальних закладівПостійноКошти дошкільних та середніх навчальних закладів.
4Забезпечувати проведення санітарно-протиепідемічних заходів з утримання приміщень та місць загального користування за допомогою миючих та. дезінфікуючих засобів, що внесені до державного реєстру України.Відділ освіти міськвиконкому, керівники навчальних закладівПостійноКошти дошкільних та середніх навчальних закладів.
5Забезпечити підключення до центральних мереж каналізування ДДУ № 18, школу № 8Відділ освіти міськвиконкому, керівники навчальних закладів2008 р.Місцевий бюджет, ”Стрийводоканал"
3. Заходи щодо забезпечення населення доброякісними харчовими продуктами.
1Забезпечувати якість водопровідної води, що поступає на підприємства харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі у відповідності до ГОСТ 2874-82 „ Вода питна ,„ СанПіН № 383 від 23.12.96 р. “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-водного водопостачання”.Керівники підприємств харчової промисловості, підприємств ресторанного господарювання, торгівлі.ПостійноКошти власників підприємств
2Забезпечувати дотримання технологічних регламентів харчових продуктів у відповідності з інструкціями, положеннями, в установленому порядку, з дотриманням вимог санітарних правил.Керівники підприєств харчової галузі, ресторанного господарювання, торгівліПостійноКошти власників підприємств
3Забезпечити відомчий лабораторний контроль за готовою продукцією, сировиною у відповідності до МР 4. 4.4. -108-204 “Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки”. Забезпечити проведення акредитації лабораторій у державній системі сертифікації- УкрСЕПРО.Керівники підприємств харчової промисловості, ресторанного господарювання.ПостійноКошти власників підприємств
4Забезпечити постійний незнижуючий запас миючих та дезінфікуючих засобів, що внесені до державного реєстру України, на підприємствах харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі.Керівники підприємств харчової промисловості, ресторанного господарювання, торгівліПостійно.Кошти власників підприємств
5Вживати заходів щодо дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму під час обслуговування масових заходів ( весіль, ювілеїв тощо), недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, у т.ч. гепатиту “А”, пов’язаних з продукцією підприємств громадського харчування та підприємств харчової промисловості.Керівники підприємств харчової промисловості, ресторанного господарювання, торгівлі.ПостійноКошти власників підприємств
6Завершити розпочату реконструкцію продуктового ринку міста, зокрема м’ясних та молочних павільйонів.Міська рада, КП "Ринок"2008-2010 р.Місцевий бюджет, КП "Ринок"
7Впорядкувати місця продажу напоїв, морозива .Погоджувати асортимент з СЕС.Керівники закладівторгівлі, головний державний санітарний лікар м.Стрия2008-2010 р.р.Кошти власників закладів торгівлі
4.Заходи щодо забезпечення подачі населенню доброякісної питної води.
1Розробити заходи щодо покращення стану водопостачання міста тa забезпечити фінансову підтримку заходів.КП "Стрийводоканал"ЩорічноКП "Стрийводоканал", місцевий бюджет, керівники підприємств
2Забезпечити проведення ремонту та реконструкції водопровідної мережі по вул.Лемківська, Підкови Грабовецька та модернізацію споруд для очищення водопровідної питної води з впровадженням ефективних сучасних технологій її очистки і знезараженняюКП “Стрийводоканал"2008-2010 р.р.КП “Стрийводоканал", місцевий бюджет.
3Забезпечити організацію та здійснення відомчого лабораторного контролю якості питної та стічної водии, покращення матеріально-технічного забезпечення лабораторії.КП “Стрийводоканал"ЩорічноКП “Стрийводоканал"
4Забезпечувати суворе дотримання технологічних регламентів очищення і знезараження питної води централізованого водопостачання, наявності необхідного обладнання і реагентів для додаткової обробки і знезараження питної води у випадку погіршення її якості або у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації. Після кожної аварії на водопровідній мережі забезпечити обов'язкове проведення її очистки та дезінфекції з наступним лабораторним контролем якості питної води.КП “Стрийводоканал"ПостійноКП “Стрийводоканал"
5Забезпечити проведення робіт по Братковецькому водозабору, а саме огородження зони суворого режиму.КП “Стрийводоканал"2008-2010 р.р.КП “Стрийводоканал"
5. Заходи щодо запобіганню забруднення відкритих водойм.
1Забезпечити завершення будівництва другої черги КОСМіська рада, відділ капітального будівництва2008-2010 р.р.Місцевий та державний бюджети
2Забезпечити організацію та здійснення відомчого якості води водоймприймачів зворотних вод відповідно до вимог Сан Пін № 4630-88 „санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення"КП “Стрийводоканал”постійноКП “Стрийводоканал”
6. Заходи щодо забезпечення санітарної очистки міста.
1Забезпечувати постійне видалення твердих побутових відходів з території міста відповідно до санітарних вимог -в літній період щоденно, проводити постійну дезінфекцію сміттєзбірних контейнерів та майданчиків.МККП ПостійноМККП
2Створити пункт обробки та дезінфекції спеціального автотранспорту для перевезення твердих та рідких побутових відходів.МККППостійноМККП
3Вживати постійних заходів щодо виявлення і ліквідації несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів.МККППостійноМККП
4Вжити заходів щодо забезпечення МККП спеціалізованою технікою і устаткуванням для належного збору, тимчасового зберігання , транспортування і знешкодження твердих та рідких побутових відходів.МККППостійноМККП, місцевий бюджет
5Встановити в місцях розвантаження автотранспорту і постійно використовувати переносні сітчасті огородження для затримки легких фракцій відходів.МККППостійноМісцевий бюджет, МККП
6Забезпечити проведення силами акредитованих лабораторій постійного контролю за станом забруднення атмосферного повітря в зоні впливу сміттєзвалища - в робочій зоні та в межах СЗЗ, графіки досліджень і перелік досліджуваних інгредієнтів погодити та затвердити в міськ СЕС.МККППостійноМККП
7Забезпечити постійне перешарування відходів грунтом або іншим інтерним матеріалом. Для цих потреб улаштувати на звалищі відвал грунту. Згідно пп.5.3.. 5.4.СП 281 1-83.МККППостійноМККП

Секретар міської ради Світлана Мельник


НазадВсі рішення
 


міський голова міста Стрия
Роман Шрамов'ят


Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

ГАРЯЧА ІНТЕРНЕТ-ЛІНІЯ
з питань ЖКГ

Що думають стрияни про Голодомор

ВАЖЛИВО!


На допомогу сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту та екстремальних ситуаціях

Про порядок дій з отриманням інформації про вчиненння (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру

Введення в дію оновленої нормативно-грошової оцінки земель міста Стрия

 

ЩО НОВОГО
НА САЙТІ:


Останні новини:
Засідання комісії щодо надання одноразової грошової допомоги

Оголошення про громадські слухання

До уваги громадян, які подавали декларацію про майновий стан і доходи!

Нові нормативно-правові акти:
Додано новий розділ «Місцеві податки»

Звіт міського голови про виконання Програми соціального та економічного розвитку міста Стрия за 2018 рік

Паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання

Розпорядження міського голови

Рішення сесій міської ради

Рішення міськвиконкому

 

НАША АДРЕСА:

82400, Львівська обл.,
 м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, факс (03245) 71271

Економічний форум у Львові

Прогноз погоди у Стрию

Прогноз погоди в Стрию на найближчий місяць


СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини

На початок сторінки


Каталог україномовних сайтів [Vox.com.ua] Портал українця